Hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

01/05/2019 13:42

Được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, Quảng Ninh là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội và lợi thế cạnh tranh trong phát triển dịch vụ, du lịch. BCH Đảng bộ tỉnh đã đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc...”. Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của cả nhiệm kỳ, năm 2019, Quảng Ninh đã chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

Nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ

Với nhận thức, tư duy mới, và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, những năm qua Quảng Ninh đã thành công trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang “xanh” và phát triển bền vững; gắn với tái cơ cấu kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh và các cấp, ngành, địa phương đã có sự quyết liệt, có nhiều đổi mới, bám sát mục tiêu định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, giải pháp phát triển dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu  quan trọng của ngành dịch vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu về tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ trong GRDP của tỉnh đã có sự bứt phá sau khi nhiều dự án trọng điểm của tỉnh hoàn thành.

Khách du lịch tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc ở làng chài Vung Viêng, TP Hạ Long
Khách du lịch tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc ở làng chài Vung Viêng (TP Hạ Long).

 

Cụ thể, so với năm 2015, tỷ trọng kinh tế của tỉnh là: Nông - lâm - thủy sản 5,9% (giảm 1,1%); công nghiệp - xây dựng 50,3% (giảm 1,5 %); dịch vụ 43,8% (tăng 3,6%). Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá: Năm 2016 tăng 11,8%; năm 2017 tăng 13,6%; năm 2018 tăng 14,2%. Quan trọng hơn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí ngành dịch vụ đã thay đổi rõ nét. Những kết quả đạt được cho thấy sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, giá cả ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng cao.

Đến năm 2018, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 12,2 triệu lượt, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, thời gian lưu trú trung bình của du khách đạt từ 2,7-3 ngày trở lên, tổng doanh thu giai đoạn 2016-2018 đạt 42.800 tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động du lịch ước đạt 2.750 tỷ đồng, chiếm 9,0% tổng thu ngân sách nội địa, giải quyết việc làm cho khoảng 119.000 lao động trực tiếp. Từ năm 2016-2018, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 220.910 tỷ đồng, tăng bình quân 7,8%/năm.

Cùng với đó, hoạt động vận tải duy trì tăng trưởng khá; dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển ổn định. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, quy trình khám chữa bệnh đã được cải tiến; chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực. Hoạt động các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tỉnh và các địa phương ưu tiên bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án góp phần quan trọng để phát triển các ngành dịch vụ. Trong giai đoạn 2013-2018, nguồn vốn ngân sách nhà nước đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch, dịch vụ, tổng số khoảng 186 dự án, kinh phí ước đạt 16.662 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư trực tiếp cho lĩnh vực du lịch 928.590 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp cho thương mại, dịch vụ 78,782 tỷ đồng; đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển du lịch 13.403 tỷ đồng; đầu tư các dự án hỗ trợ thương mại, dịch vụ 2.251 tỷ đồng. Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh (hoặc ứng vốn cho Trung ương) và quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để cải tạo, nâng cấp quốc lộ, xây dựng đường cao tốc, sân bay, cảng tàu khách quốc tế...

Tiệm cận mục tiêu tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Khi quán triệt về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Tỉnh xác định chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" nhằm phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

Năm 2019 là năm quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV. Chính vì thế, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2019 là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, phân công cụ thể cho 30 đơn vị tổ chức thực hiện 47 nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2019. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch bám sát 6 nhóm nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, xác định trách nhiệm của người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở nhằm thống nhất nhận thức, chuyển biến mạnh bằng những hành động cụ thể của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh; tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Nhờ những giải pháp cụ thể trong phát triển dịch vụ, đến hết quý I năm 2019, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ của tỉnh đạt 12,4%, chiếm tỷ trọng 43,5% trong cơ cấu kinh tế, thu từ dịch vụ du lịch đạt 1.755 tỷ đồng, tăng 19,4% cùng kỳ, chiếm 19,4% trong thu ngân sách nội địa.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

 

Trong đó, các ngành, địa phương tích cực triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ: Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; Quyết định công bố đưa tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn vào khai thác từ ngày 1/2/2019, tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II ngày 19/3/2019. Tỉnh đã bàn giao mặt bằng 2 dự án lớn tại TX Quảng Yên (Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc và dự án Khu công nghiệp Đông Mai). Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 từ KKT Cửa khẩu Móng Cái đến KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - giai đoạn 1 (đã thực hiện 80% giá trị, dự kiến hoàn thành trong quý II/2019), giai đoạn 2 đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án; hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) đưa vào sử dụng. Sớm hoàn thành dự án đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng xuống Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, đường từ Cảng hàng không đến Khu giải trí phức hợp Vân Đồn…

Tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển bền vững, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển, đặc biệt là ngành Du lịch và dịch vụ biển. Đồng thời đang hoàn thiện Đề án và Nghị quyết về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, bao gồm các dịch vụ: Logistics, đại lý tàu biển, vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, dịch vụ vệ sinh tàu biển, bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển…), nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ của tỉnh.

Song song với đó, ngành Nông nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực, đem lại những kết quả bền vững. Sản xuất trên các lĩnh vực tiếp tục phát triển theo hướng chủ đạo là nâng cao chất lượng, đồng thời vẫn tăng số lượng theo nhu cầu thị trường. Các công trình trọng điểm ưu tiên bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án góp phần quan trọng để phát triển các ngành dịch vụ. Công tác xúc tiến đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy xúc tiến đầu tư về các lĩnh vực có lợi thế đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm...

Mặc dù mới đi được 1/4 chặng đường của năm 2019 nhưng những kết quả tích cực trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019 đã mang đến những tín hiệu lạc quan cho sự phát triển dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh, góp phần hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020.

 

Bảo Bình


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Câu hỏi khảo sát

Bạn thấy môi trường đầu tư tại Quảng Ninh thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 350410

© Cổng thông tin điện tử Tỉnh Qu​ảng Ninh
​Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ ​​Website này.​​