Họp kiểm điểm tiến độ công tác lập quy hoạch tỉnh và triển khai dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

28/04/2021 07:58

Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tổ chức họp kiểm điểm về tiến độ một số nội dung trong công tác lập quy hoạch và triển khai dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh nghe báo cáo về tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh).

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 7/4/2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thống nhất chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh có sự tham gia sâu của tư vấn uy tín hàng đầu quốc tế đủ năng lực chuyên môn, tư cách pháp nhân; chi phí sử dụng nguồn kinh phí huy động hợp pháp. Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam - một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới được chọn là đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Hợp đồng tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được ký kết ngày 22/1/2021. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được lập trong 9 tháng, gồm 5 giai đoạn. Về tổng thể tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này vẫn đảm bảo tiến độ theo thời gian hợp đồng đã ký. Đến nay, sau nhiều vòng đàm phán, thương thảo về cơ bản các nội dung hợp đồng giữa McKinsey và Công ty tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) để triển khai các nội dung liên quan đến các hợp phần về xây dựng, sử dụng đất về xây dựng, sử dụng đất… trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đã được 2 bên thống nhất. Bộ phận pháp lý của Công ty tư vấn Nikken Sekkei đang rà soát lại trước khi ký kết chính thức, dự kiến ký kết trước ngày 30/4/2021, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao sản phẩm giai đoạn 1 (Đánh giá thực trạng, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá) vào đầu tháng 5/2021.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai và việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch. Thống nhất với các ý kiến tham gia, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc lập, quản lý, triển khai đồng bộ 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh với sự tham gia của các tư vấn hàng đầu quốc tế từ năm 2012 đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, nhất là tạo nên những giá trị lớn cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; đồng thời cũng trở thành công cụ quản lý hữu hiệu của tỉnh.

Đối với việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu sắc và đảm bảo tính kế thừa, liên tục, ổn định, đổi mới, phát triển, tích hợp đồng bộ 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh tầm nhìn đến năm 2030 và ngoài 2030 tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Ngoài ra, phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; kiên trì thực hiện sáng tạo định hướng, quan điểm, triết lý, không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá”.

Quảng Ninh phấn đấu trong năm nay phải hoàn thành nội dung này, tuy nhiên, muốn đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng của quy hoạch, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định việc chủ động tham gia lập Quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; đầu tư công sức, tâm huyết và đi sâu vào công việc với tư vấn; đối với đơn vị tư vấn khẩn trương có chuyên gia về tích hợp quy hoạch không gian đô thị.

Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo, trong đó, phải cập nhật tình hình mới của tỉnh với những yếu tố mới để định hình không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn liên quan tới cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, sự xuất hiện của các nhà đầu tư chiến lược và hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ đã hình thành và ngày càng hoàn thiện; không gian biển gắn với lợi thế kinh tế cảng biển; các định hướng phát triển du lịch, ngành than, công nghiệp chế biến chế tạo. Ngoài ra, không gian phát triển cần được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, kích thích sự phát triển của vùng khó, không nên chỉ tập trung ở vùng trung tâm đô thị.


Quang cảnh cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Đường Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Cũng trong chiều 27/4, Ban Chỉ đạo triển khai dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong hệ thống tuyến đường cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, được xác định là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực. Tuyến đường cao tốc Vân đồn - Móng Cái có tổng chiều dài 80,32km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h, gồm 3 dự án: Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên; dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái theo phương thức PPP, công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn vật nổ được thành lập dự án riêng giao cho các địa phương Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái và Bộ CHQS tỉnh thực hiện.

Việc triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến nay đang đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu và bám sát theo tiến độ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đối với dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên, tiến độ tổng thể dự án cũng đạt yêu cầu và tiến độ đề ra. Một số nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị vượt so với đăng ký dự thầu và tích cực triển khai thi công bù khối lượng bị chậm tiến độ. Dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái về tổng thể cơ bản đảm bảo đáp ứng tiến độ, nền đường đã cơ bản thông trên toàn tuyến 58,736/58,81km, khối lượng đào nền đường đạt 70%. Còn với dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, GPMB trên toàn tuyến đã cơ bản xong, hiện nay đang thực hiện quy trình GPMB đối với các mỏ đất bổ sung…

Thống nhất các ý kiến trong Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá rất cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư cũng như các địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua trong triển khai thi công dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc kéo dài từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đến TP Móng Cái tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay, là hành lang đường bộ và cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm Bắc Bộ. Cao tốc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu đầu tư tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua.Tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ là con đường ý Đảng - lòng dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, chờ đón.

Để đảm bảo dự án theo đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là nội dung liên quan đến tái định cư, tạo sự đồng thuận, yên tâm, phấn khởi trong nhân dân; góp phần xây dựng tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trở thành con đường mẫu mực về sự đoàn kết nhân dân, sự đồng thuận giữa nhân dân và chính quyền. Liên quan đến thủ tục giải quyết mỏ đất để san lấp, đào đắp trong quá trình thi công dự án, các địa phương liên quan cần học tập kinh nghiệm các địa phương đã làm trước để triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu.

Đối với tất cả các mỏ đất đã quy hoạch để đào đắp các công trình hạ tầng của tỉnh nói chung, đề nghị các cơ quan chức năng khi thẩm định phải thẩm định phương án khai thác đảm bảo triệt để, tiết kiệm, tạo thành mặt bằng cốt, nhằm tận dụng mặt bằng phục vụ cho mục đích phát triển KT-XH. Để đạt mục tiêu giảm thời gian bù lún theo phương pháp thi công đã đề xuất, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ theo quy định pháp luật, chỉ đạo đảm bảo theo đúng tiến độ dự phòng.

Ban Chỉ đạo thống nhất mục tiêu phấn đấu hết năm 2021 hoàn thành xong dự án tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái. Đối với các hạng mục phụ trợ nằm ở hai bên đường như: Cầu vượt, đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước cạnh đường cao tốc gắn với các khu dân cư… đề nghị nghiên cứu, triển khai thực hiện dứt điểm sớm nhất có thể. Ban Chỉ đạo cũng thống nhất, thiết lập cơ chế ngay tại cửa khẩu, khu vực thông quan nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án.

 

Trúc Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Thống kê truy cập
Hôm nay: 681
Đã truy cập: 1018729

© Cổng thông tin điện tử Tỉnh Qu​ảng Ninh
​Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ ​​Website này.​​